Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: ?esk? turista (+36) z Krom????e dnes zem?el po z?sahu bleskem v Z?padn?ch Tatr?ch na Slovensku. P?ivolan?m z?chran???m se mu?e nepoda?ilo o?ivit. ]]>
: M?lem skon?il v potoce! Opil? ?idi? (47) se pr? sna?il vyhnout na silnici zv??eti. Nezvl?dl ale ??zen? a jeho dod?vka sjela z cesty a zastavila se a? nad vodou.]]>
: Nov? Z?land chce ochr?nit sv? pt?ky, a vl?da se proto rozhodla, ?e do roku 2050 vyhub? nep?vodn? faunu v zemi. T?k? se to krys, ale tak? nap??klad lasi?ek a va?ice opossum, co? jsou druhy, kter? ro?n? zab?j? miliony pt?k?. Pokud se to Nov?mu Z?landu povede, stane se prvn?m st?tem na sv?t?, kter? kompletn? vyhub? krysy na sv?m ?zem?.]]>

Aplikace EPP Pom?hej pohybem pomohla Potravinov? bance na Vyso?in? k nov?mu automobilu:U?ivatel? mobiln? aplikace EPP Pom?hej pohybem podpo?ili ?innost Potravinov? banky Vyso?ina, kdy? pro ni vysportovali osmdes?titis?cov? p??sp?vek na n?kup auta.
KalamajkaDance v ?erven? ?e?ici:Dvaadvacet d?t? z havl??kobrodsk?ho d?tsk?ho folklorn?ho souboru Kalamajka se v druh? polovin? ?ervence z??astnilo ?est?ho pr?zdninov?ho soust?ed?n?.
Medaile z Grand Prix Slovakia pro KCTM Vyso?ina:N?ro?n? program absolvovala 35?lenn? v?prava orienta?n?ch b??c? KCTM Vyso?ina ve Slovensk?m krasu od 17. do 24. ?ervence.