Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnějąí parkování lze kamery nainstalovat i do Vaąeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i kdyľ ho půjčíte Vaąí ľeně nebo přítelkyni, nebudete mít strach, ľe Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do vąech typů aut. Výstup můľe být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můľete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protoľe kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takľe můľete například sledovat jízdu Vaąich ľáků v autoąkole, nebo při závěrečných zkouąkách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáľe nahrát aľ 8 hodin záznamu na jednu pamě»ovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV