Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: Ukrajina zak?zala b?val?mu sov?tsk?mu prezidentovi Michailu Gorba?ovovi (85) na p?t let vstup do zem?. Ozn?mila to ve ?tvrtek ukrajinsk? m?dia s odvol?n?m na informaci kontrarozv?dky SBU. Krok je podle SBU odplatou za Gorba?ovovu ve?ejnou podporu sjednocen? poloostrova s Ruskou federac?.]]>
: Zesnul? v?tvarn?k Adolf Born (+85) pat?il mezi na?e nejslavn?j?? um?lce jeho d?la byla celosv?tov? obl?ben? a tak? se hojn? prod?vala. Kolik Adolf Born vyd?lal a kolik utratil prozradila vdova Ema Bornov?...]]>
: Policist? p?traj? po ?estn?ctilet? Marcele I?tokov? a patn?ctilet? Tereze Mauderov?. Star?? z d?vek je sv??enkyn? d?tsk?ho domova v Praze a poh?e?ov?na je u? od b?ezna. Mlad?? d?vka pak utekla toto pond?l? z are?lu pra?sk?ho diagnostick?ho ?stavu.]]>

Benefi?n? koncert D?ti pom?haj? d?tem v Tel?i:Srd??k??i, z. s., ve spolupr?ci s Pansk?m dvorem Tel? a d?tsk?m p?veck?m sborem TEL??sla po??d? v p?tek 27. kv?tna benefi?n? koncert.
O Karlu IV. a jeho dob? v Jihlav?:P?edn??ku Martina Nodla Karel IV. a jeho doba p?ipravila na pond?l? 30. kv?tna M?stsk? knihovna Jihlava v r?mci oslav v?ro?? 700 let od narozen? Karla IV.
Mate?sk? centrum Zvone?ek zvon? v Brod? u? patn?ct let:M?lokdo si je?t? dnes vzpomene na prvn? setk?n? brodsk?ch maminek a jejich ratolest? v perknovsk? hasi?sk? zbrojnici. Od tohoto okam?iku uplynulo letos u? v?ce ne? patn?ct let.