Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: Na tuhle dovolenou na Havaji bude Kimberly Bishopov? (65) je?t? dlouho vzpom?nat. V dobr?m v?ak ur?it? nikoliv. Kdy? plula po mo?i na kajaku, zahryzl se j? do nohy ?ralok.]]>
: Tragick? dopravn? nehoda ve ?tvrtek ve?er v obou sm?rech zablokovala silnici I/6, kter? vede mezi Prahou a Karlov?mi Vary. P?i kolizi osobn?ho a n?kladn?ho vozu zem?el jeden ?lov?k. Osobn? v?z za?al po st?etu ho?et.]]>
: Francouzi pova?uj? da?ov? syst?m za nespravedliv?, ned?v??uj? elit?m a maj? obavy z velk?ch zm?n, a? u? je p?in??ej? ekologick? probl?my, p?echod na digit?ln? ekonomiku ?i imigrace. Takov? poznatky si francouzsk? prezident Emmanuel Macron odnesl z n?kolikam?s??n? celon?rodn? debaty, kterou francouzsk? vl?da uspo??dala v reakci na protesty tzv. ?lut?ch vest. Na ?tvrte?n? mimo??dn? tiskov? konferenci v?ak vyj?d?il p?esv?d?en?, ?e zapo?at? transformace zem? by se nem?la zastavit. Z?rove? chce ale zv??it v?razn? sn??en? dan?.]]>